Om högskolan

Högskolan i Borås har cirka 17 400 studenter och cirka 760 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. 

Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

Läs mer om högskolans vision och mål.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan (läs mer om Textilhögskolan) och Bibliotekshögskolan (läs mer om Bibliotekshögskolan). De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden. Vid högskolan finns också Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.

Utbildning som lockar

Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige.

Högskolan erbjuder utbildningar inom:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Pedagogik och lärarutbildningar
 • Teknik och ingenjörsutbildningar
 • Textil och mode
 • Vårdvetenskap

Läs mer om alla våra utbildningar. 

Forskning som förändrar samhället

Högskolan i Borås har starka forskningsområden med hög vetenskaplig nivå. Våra forskningsområden är:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Handel och IT
 • Människan i vården
 • Pedagogiskt arbete
 • Resursåtervinning
 • Textil och mode

Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode.

Läs mer om högskolans forskning.