Alumnnätverk

Att vårda och bygga ditt nätverk kan vara fördelaktigt för din karriär, men det kan finnas andra fördelar också. Likt hur du kunde ta hjälp av dina studiekamrater under tiden du läste vid högskolan, kan ni fortfarande ha mycket gemensamt även när ni är ute i arbetslivet. Genom att ha fortsatt kontakt med dina kursare och lärare från din studietid kan ni utbyta yrkeserfarenheter och få nya perspektiv på eventuella funderingar. Alumnnätverket kan också vara en bra arena för att hitta nya samarbetspartners och även ett sätt för kunskapsutveckling.

Nätverk på LinkedIn

Det finns flera olika alumngrupper på LinkedIn. Det finns en generell som alla alumner vid lärosätet är välkommen att ansöka om medlemskap till. Det finns också en generell alumngrupp för Textilhögskolan. Tänk på att det behöver synas på din profil på LinkedIn att du har läst vid högskolan. Utöver det finns det mindre grupper för t.ex. maskin- och energiingenjörer.

Skapa en alumngrupp

Är du lärare eller programansvarig och vill ha hjälp med att skapa en alumngrupp för din utbildning? Skicka ett mejl till kommunikation@hb.se.