Ekonomi

Fakturor

Alla fakturor som kommer till högskolan ska leveransattesteras av den person som beställt varan/tjänsten. Detta görs i Proceedo, vilket är högskolans system för att hantera leverantörsfakturor.

För beställning av polisiärt materiel - se rubrik: Servicepersonal

Resor

Anställdas resor i tjänsten inklusive hyrbil ska beviljas av närmaste chef. Resor ska företas med billigaste färdsätt men naturligtvis med hänsyn tagen till rimlig tidsåtgång. Högskolan har en miljöpolicy där vi skall bidra till minskandet av utsläpp, det innebär att vi i första hand ska använda tåg före flyg, om det inte finns starka skäl till att välja flyg.

Alla beställningar av tågbiljetter, flyg och hotell ska göras genom den resebyrå som högskolan har ramavtal med. Vid kortare resor såsom t ex Borås-Göteborg och Borås-Varberg godkänns dock utläggskvitton.

Högskolan har avtal med Egencia som resebyrå. Du kan själv boka din tjänsteresa i Egencias självbokningssystem där du loggar in med din signatur. Är du polislärare kontaktar du akademiadministratör Ann Hallqvist för hjälp med bokning av resa. Kontaktuppgifter till Ann Hallqvist.

På ovanstående länk framgår också hur du bokar hyrbil.