Personalärenden och kompetensutveckling

Personal anställd vid högskolan

HR-Lön som är en del av avdelningen HR har i uppdrag att hjälpa högskolans medarbetare och chefer med frågor kring lön, tjänsteresor, försäkringar samt sjuk/VAB-anmälan. Kontaktas via telefon: 033 - 435 43 00 vardagar mellan kl. 08:30-11:30. Du kan också skicka din fråga till hr@hb.se.

Internpost skickas till HR-Lön. Extern post skickas till: Högskolan i Borås, HR-Lön, 501 90 Borås. Besöksadress: Allégatan 1 (Balder), trapphus T3, våning C6.

Semester

Lärarnas semester regleras i det centrala avtalet om löne- och anställningsförmåner (ALFA bilaga 5 § 7 Semesterns förläggning). Enligt avtalet ”Lokalt arbetstidsavtal för lärare” (dnr 663-16) förläggs innevarande års totala semester från måndagen efter midsommar. OBS! Ingen semesteransökan behöver göras i Primula.

Om det finns särskilda skäl kan närmaste chef och lärare träffa annan överenskommelse angående semesterns förläggning samt då informera berörd arbetstagarorganisation och personalavdelningen.

Administrativ personal ansöker om semester i Primula.

Sjukskrivning

Vid sjukdom kontakta närmaste chef. Vid återgång till arbete anmäl sjukskrivningsperiod i Primula.

Tjänstledighet

Vid önskemål om tjänstledighet kontakta närmsta chef. Ansökan om tjänstledighet görs via Primula.

Mertid och övertid

Vid högskolan gäller att all mer-, respektive övertid ska vara beordrad i förväg. Regler för lärares övertids- och mertidsersättning regleras i avtalet ”Lokalt arbetstidsavtal för lärare” (dnr 663-16).

Bisysslor

Det åligger varje anställd att redovisa sina bisysslor till arbetsgivaren. Bisysslor redovisas via Primula.

Personal anställd vid Polismyndigheten

När det gäller polislärare placerade vid högskolan gäller de rutiner som Polismyndigheten har och som ni är vana vid. Det gäller vid semester, sjukskrivning, tjänstledighet och mertid/övertid och bisysslor. Observera dock att ni vid semester och tjänstledighet kontaktar närmsta chef på högskolan.

Innevarande års totala semester förläggs från och med måndagen efter midsommar.

Om det finns särskilda skäl kan närmaste chef och polislärare träffa annan överenskommelse angående semesterns förläggning samt då informera berörd arbetstagarorganisation och personalavdelningen.

Arbetsskada och tillbud

Rapportering till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har det systematiska arbetsmiljöansvaret, även för personal anställd vid Polismyndigheten. Arbetsskador och tillbud ska rapporteras via högskolan.

Rapporten görs i IA-systemet (Informationssystem om Arbetsmiljö).

Läs mer om Anmälan av arbetsskada, tillbud och riskobservation

Rapportering till Polismyndigheten

Samtliga arbetsskador och tillbud ska av medarbetare anställda vid Polismyndigheten även rapporteras till närmaste chef inom myndigheten, samt i Polisens arbetsskadesystem LISA. Om det därefter blir rehabiliteringsåtgärder ansvarar Polismyndigheten (Avonova).

Kompetensutveckling

Läs mer om  kompetensutveckling vid Akademin för polisiärt arbete här.

För att ansöka om kompetensutveckling fyller du i Ansökan om kompetensutveckling.