Utbildningens innehåll

Termin 1

 • Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
 • Polisen i samhället
 • Juridik
 • Polisiär grundkurs
 • Polisiär tjänstefärdighet 1, inkluderande POLKON (polisiär konflikt hantering), PNF (polisens nationella
  förarutbildning), Kriminalteknik, Avrapportering samt Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Akut vård i polisiärt arbete 1

Termin 2

 • Kriminologi och brottsförebyggande arbete
 • Brottsutredning inklusive fältstudievecka
 • Att arbeta som polis i utsatta områden
 • Polisiär tjänstefärdighet 2, inkluderande POLKON (polisiär konflikthantering), PNF (polisens nationella
  förarutbildning), Avrapportering, Radio och taktiskt samband, Kriminalteknik samt Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Akut vård i polisiärt arbete 2

Termin 3

 • Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
 • Ungdomar och brott
 • Polisiärt arbete i trafik
 • Polisiär tjänstefärdighet 3, inkluderande POLKON (polisiär konflikthantering), PNF (polisens nationella
  förarutbildning), Avrapportering, Radio och taktiskt samband, Kriminalteknik samt Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Akut vård i polisiärt arbete 3

Termin 4

 • Brottsutredning med inriktning mot våld i nära relationer
 • Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige
 • Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete
 • Polisiärt arbete vid större händelser
 • Polisiär tjänstefärdighet 4, inkluderande POLKON (polisiär konflikthantering), PNF (polisens nationella
  förarutbildning), IT och avrapportering, Radio och taktiskt samband, Kriminalteknik samt Hälsa i relation till polisiärt arbete
 • Akut vård i polisiärt arbete 4

Termin 5

 • Aspiranttjänstgöring