Engelska benämningar på akademin och sektioner

Akademin för polisiärt arbete benämns Faculty of Police Work.

  • Institutionen för polisutbildning campus -  Department of Campus Police Education
  • Institutionen för polisutbildning distans - Department of Distance Police Education