Verksamhetsplan och handlingsplaner

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelse finns alla tillgängliga via högskolans diarium. Nedan återfinner du respektive dokuments diarienummer.

Verksamhetsplaner

  • Verksamhetsplan Akademin för polisiärt arbete 2023–2025 (Dnr
    067-23)
  • Verksamhetsplan Akademin för polisiärt arbete 2022–2024 (Dnr
    999-21)
  • Verksamhetsplan Akademin för polisiärt arbete 2021–2023 (Dnr 1000-20)

Verksamhetsberättelse

  • Verksamhetsberättelse Akademin för polisiärt arbete 2022 (Dnr 958-22)
  • Verksamhetsberättelse Akademin för polisiärt arbete 2021 (Dnr 782-21)
  • Verksamhetsberättelse Akademin för polisiärt arbete 2020 (Dnr 024-21)