Akademichefens beslutsmöte

Förbered ditt ärende

Under beslutsmötet

Efter att beslut är fattat av akademichef

Rutiner och beslutsordning

Rutin för akademichefens beslutsmöte vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (dnr. 168-24) finns i Finn.

Akademichefens beslutsordning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (dnr. 755-21) finns i Finn.

Handläggarhandbok

Handläggarhandboken ger stöd vid handledning av såväl interna som externa ärenden:

Till handläggarhandboken