Akademistöd - Arbetsliv och välfärd

Kontakt

  • Ärende skickas till: a2@hb.se
  • Telefonnummer: 033-435 40 12
  • Telefontid: kl. 10-12

Studie- och karriärvägledning

  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: studievagledning@hb.se
    • Studie- och karriärvägledare: Sofia Ekblad
    • Studie- och karriärvägledare: Emelie Källquist


Övergripande utbildningsadministration

Beredning av kursplaner

Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Utbildningsutbud i Kursinfo

Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DiVA.

Utbildningsadministration

Utbildningshandläggare administrerar studentens väg genom utbildningen. Det innebär att arbeta med registrering och antagning av student, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, administrativt stöd vid examensarbete samt stöd till kärnverksamheten vid t.ex. introduktion av ny medarbetare.

Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a2@hb.se
    • Fredrik Ros administrerar:
      • Kandidatprogram i offentlig förvaltning
      • Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
      • Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap
      • Organisations- och personalutvecklare i samhället
      • Fristående kurser

Internationell koordinator/internationellt utbyte

  • Utresande studenter
    • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
    • Internationell koordinator utresande studenter – arbetsliv och välfärd: Yvonne Samuelsson

Forskningshandläggning/forskarstöd