Akademistöd - Vård

Kontakt

 • Ärende skickas till: a2@hb.se
 • Telefonnummer: 033-435 40 12
 • Telefontid: kl. 10-12

Metodrum

Studie- och karriärvägledning

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: studievagledning@hb.se
 • Studie- och karriärvägledare: Emelie Källquist

Övergripande utbildningsadministration

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeutbildningen och barnmorskeprogrammet

Beredningsgrupp och Utbildningsutskott för utbildningar inom vård

Utbildningsutbud i KursInfo


Examensarbeten

Publicering/arkivering av examensarbeten i DiVA.


Utbildningsadministration

Utbildningshandläggare administrerar studentens väg genom utbildningen. Det innebär att arbeta med registrering och antagning av student, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, administrativt stöd vid examensarbete samt stöd till kärnverksamheten vid t.ex. introduktion av ny medarbetare.

Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

 • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a2@hb.se
  • Camilla Andersson och Moa Jakobsson Chaaya administrerar:
   • Sjuksköterskeutbildningen
  • Viktoria Sandblom administrerar:
   • Barnmorskeprogrammet
   • Masterprogram
   • Specialistutbildningar inom akut-området samt psyk
   • Specialistutbildningar distrikt, barn och ungdom och äldre
   • Fristående kurser

Internationell koordinator/internationellt utbyte

 • Utresande studenter
  • Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.se
  • Internationell koordinator utresande studenter - vård: Yvonne Samuelsson 

Forskningshandläggning/forskarstöd