Forskarfestival på A2, januari 2019. Foto: Henrik Grönberg

A2 forskarfestival 9 januari 2019

Tid: kl. 13:00-16:30
Var: Högskolan i Borås, sal: M404

Program

13:00 Goran Puaca -  Akademin i omställningens tidevarv
13:10 Åsa Israelsson-Skogsberg - Livssituation för barn med andningsnöd
13:20 Laura Darcy & Katarina Karlsson - Humanising paediatric care
13:30 Aleksandra Jarling – A responsibility that never rests, to be a family care-giver to an older person: an phenomenological study
13:40 Robert Höglind, Prehospen – Tidig identifiering av tidskritiska tillstånd genom införandet av prehospital analys av laktat
13:50 Maria Lundvall – Att möta unga vuxna med existentiell oro
14:00 Berit Lindahl – När teknologi flyttar in i hemmet, en systematisk integrativ review
14:10 Jonas Karlsson
14:20 Elisabeth Lindberg – Äldre patienters delaktighet vid teammöten och rond
14:30 Fika
15:00 Karin Josefsson – Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning, kompetens
15:10 Karin Högberg – Vem behöver en återanvändningsbar binda?
15:20 Per Wennberg, Prehospen – Smärtregistrering vid höftfraktur
15:30 Isabell Fridh – Uppföljning av dödsfall inom intensivvård
15:40 Åsa Larsson – Barnafödandets mysterium, en begrundan av existens och vårdande i samband med graviditet och förlossning
15:50 Annelie Sundler – Attributes of person-centered communication
16:00 Camilla Eskilsson – Genuina möten som sammanflätar vårdande och lärande
16:10 Maria Wolmesjö – Attraktiv hemtjänst och hälsofrämjande ledarskapande
16:20 Lina Palmér – Rädsla och längtan: betydelser av upplevda amningssvårigheter
16:30 Postervisning, mingel och afterwork i korridor D7