Forskarluncher hösten 2018

7 november, 12.00-13.00 i rum E602
Angela Bångsbo presenterar sin avhandling Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for collaboration and frail older people's participation".

Avhandlingen kommer sedan att spikas på Högskolan i Borås bibliotek kl.14.00 samma dag. Du är varmt välkommen att närvara vid spikningen.

12 december, 12.00-13.00 i rum E604
Biblioteket presenterar hjälpmedel för forskare såsom BrowZine.

Det bjuds på lunchmacka så behöver även att de anger om de har önskemål/allergier.

 

 

Vid frågor: kontakta forskningshandläggare Carina Kauppi