Anmälan till nationellt möte Forskarutbildning Vårdvetenskap 5-6 november, 2018

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera evene­manget, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evene­manget, samt raderas efter evenemanget.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd