Inbjudan till kontaktlärarträff 16 januari, 2019

Hej,

Är du kontaktlärare för studenter i verksamhetsförlagdutbildning (VFU), på grund- eller specialistutbildning?

Då är du välkommen på kontaktlärarträff onsdagen den 16 januari kl. 13-16 i lokal E310.

Innehåll:

Presentation av VFU-teamet – vem är vi och vad gör vi?

RGS-avtalet och handledningsmodellen

Funktionsbeskrivning för kontaktlärare

Handlingsplan vid student som riskerar underkännande på VFU

ASCE- formuläret och kursplan – verktyg för bedömning

Stöd av studenten i den ämnesmässiga progressionen

Hur blir vi synliga som kontaktlärare och kan fungera som brygga mellan akademi och verksamhet?

Det bjuds på fika, anmäl dig nedan senast 11 januari!

Välkomna!

Ann-Helén Sandvik                                                Ulrika Blom

VFU-ansvarig lektor                                               VFU-ansvarig adjunkt