Tidigare temadagar

Temadag 7 oktober: Akademins värdegrund

Under höstens första temadag kommer vi bland annat att arbeta med ett utbildningsmaterial som Chalmers tagit fram om värdegrund och härskartekniker.

Temadag 10 december: Värdegrund

Dagen handlade om att arbeta praktiskt med värdegrunden och öva på att realisera den i vardagliga situationer som är förekommande på vår akademi.

Temadag 1 oktober: kl 09:00 - 16.00

Tema: Fysisk aktivitet och hälsa

Jill Taube, läkare och psykiatriker som skrivit boken "Själ och kropp" föreläser om hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa och vårt humör. Jill tar också upp hur viktigt det är för vården att använda Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

Eftermiddagen avslutades med valbar fysisk aktivitet. Yoga, zumba, badminton, gym eller bad.

Temadag 21 maj: kl 13:00-16:00

Tema: Hållbar utveckling 

Professor Jan Nolin BHS föreläser om bakgrund till Hållbar utveckling inkl. Bruntlandkommissionen samt ”Det hållbara universitetet”: Utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

Temadag 19 februari, kl.09.30-15.30,
Tema: Ansvar

Bakgrunden till temat är att vi inom ramen för att förbättra vår utbildningskvalitet, ser behov av att utveckla oss själva som lärare och även utifrån vår personliga självinsikt. Detta avseende den egna makten, inflytandet och det egna ansvaret som medarbetare. Syftet är att utveckla oss att se vårt eget handlingsfält, både internt medarbetare emellan, och gentemot studenterna.

Onsdag 11 december 2013

Julbord

Alla är hjärtligt välkomna till VHB´s julbord den 11/12 kl.12. I år äger den rum på Scandic Plaza.

Eftermiddag

Kl.13.30 i sal E310 kommer Barbro Robertsson från Göteborgs Universitet och föreläser om hållbar utveckling. Dessutom kommer vi också arbeta vidare med hur hållbar utveckling som begrepp kan integreras i våra utbildningar. 

Anmälan till julbord och temadag sker här nedanför.

Onsdagen 2 oktober 2013 mellan 09-16 är det dags för temadag

Höstens första temadag kommer att inledas av Kristina Nässén som berättar om Diskrimineringslagen.
Resten av förmiddagen kommer att handla om diskrimineringsgrunder i relation till vår värdegrund. Under eftermiddagen kommer vi att arbeta med organisation i förändring. 

 

Temadag onsdag 22 maj 201313:00-16:30 Sal E310

Claes Ekenstam 
"Mardrömmarnas källa och traumats anatomi: om stress, trauma och PTSD".

Temadag 20 februari 2013

"Vårens första temadag den 20/2 kommer att fortsätta på temat konsten att skapa effektiva möten. Institutionens personal får arbeta med att, utifrån materialet från HAST-utveckling, diskutera och reflektera kring sin egen och gruppens roll och möjligheter."

Temadag 12 december  2012

På årets sista temadag den 12/12 2012 kommer föreläsare från Hast Utveckling att ge oss metoder för att förbättra vår mötesteknik/kultur. Detta är en del i vårt arbete med att implementera vår värdegrund.  

Temadag 23 maj 2012 - Värdegrund

Institutionen gästades av Claes Trollestad, organisationskonsult, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och församlingspräst i Svenska kyrkan. 

"Har publicerat ett antal vetenskapliga böcker och artiklar, bl.a. böckerna Etik och organisationskulturer – att skapa en gemensam värdegrund och Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet."

Temadag 22 februari 2012 - Värdegrund

Institutionen gästades av vinnaren av stora talarpriset 2010:  

Claes Schmidt/Sara Lund

www.saralund.se

Temadag 14 december  2011 - Värdegrund

Höstens andra temadag fortsatte på temat "Värdegrund". 

Temadag 5 oktober 2011 - Fysisk aktivitet och hälsa 
& Värdegrund

Höstens första temadag fortsatte på temat "fysisk aktivitet och hälsa" under förmiddagen då  Björn Ekblom från GiH föreläste. Efter lunch gick vi över vi till temat "Värdegrund" med Gunnel Selin. 

Sammanställning Värdegrundsarbete 111005

Temadag 25 maj 2011 - Fysisk aktivitet och hälsa

Vårens andra temadag fortsätta på temat "fysisk aktivitet och hälsa". Även denna temadag erbjöds ett antal olika aktiviteter; vattengymnastik och simning i Stadsparksbadet, promenad, löpning och frisbeegolf i Ramnaparken. Om vädret hade varit fint hade vi haft en picknick i Stadsparken. Tyvärr regnade det så vi fick klämma ihop oss i personalrummet på plan sju. Vi hade prisutdelning för vårens stegräkningstävling som Linda vunnit med bravur.

Temadag 23 februari 2011 - Fysisk aktivitet och hälsa

Effekter av fysisk aktivitet och hälsa
Fysisk aktivitet och hälsa - Diagnoser
Fysisk aktivitet som behandling av psykisk sjukdom
GIH - akutsjukvård
GIH - hälsotest

Temadag 15 december 2010 - Mindfulness

Presentation Mindfulness

Temadag 6 oktober 2010 - Stress och stresshantering

Presentation Stress och stresshantering

Skatta din hälsa via Healthwatch.se