Hej medarbetare! Sandra Sten Böll

Lite då och då tar vi chansen att lära känna en medarbetare på Verksamhetsstöd lite extra. Denna gång vänder vi blicken mot Akademistöd och Sandra Sten Böll, som började på högskolan mitt under pandemin.

Sandra Sten Böll

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som utbildningsadministratör på Akademistöd, och det har varit en hel del nytt för mig under en period, då jag tidigare arbetat som universitetslärare. Som lärare arbetade jag Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Där tillhörde jag Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, och Avdelningen för fackspråk och kommunikation. Jag undervisade i akademisk kommunikation på svenska, och träffade studenter från nästan alla studentgrupper, på både campus Johanneberg och campus Lindholmen, vilket var fantastiskt roligt! Mest givande har nog varit att få handleda kandidatuppsatser, tycker jag, då jag gärna diskuterar olika strategier för kommunikation med studenterna.

– Men efter en tid, och eftersom jag är mycket nyfiken och tycker om att testa nya saker, valde jag att söka mig till Högskolan i Borås, som utbildningsadministratör. När jag började på högskolan i höstas fick jag möjlighet att arbeta på både polisutbildningen och på A2, mot vårdsektionen. Detta var innan nivå gul och jag hann därför träffa mina kollegor på campus, vilket varit mycket betydelsefullt!

– På polisutbildningen har jag bland annat fått möjlighet att arbeta med corona-relaterade frågor, något jag nu har användning för, när jag också arbetar som handläggare i högskolans arbetsgrupp för corona. På A2 arbetar jag å andra sidan, bland annat som sekreterare i beredningsgrupp vård och utbildningsutskott för vård och polis, och jag tycker att det är roligt att ha kontakt med kollegor på hela högskolan, vilket mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet till.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete?

– Under hösten 2020 när jag började, hade redan högskolan sedan en tid, bedrivit undervisning och arbete på distans. Därför har jag egentligen inte varit på plats när högskolan varit full med studenter – något jag saknar och tycker mycket om! Sedan är det kanske extra besvärligt att vara ny och inte ha möjligheten att stämma av med kollegor, i korridoren eller lunchrummet som tidigare, något säkert flera håller med om. Men vi finner bra vägar för att nå varandra tycker jag.

Ser du några för- respektive nackdelar med att arbeta hemifrån?

– För mig som bor närmare Göteborg är en vinst att kunna minska resvägen, och med det, det dåliga klimat-samvetet! Sedan gör det ju inget att jag kan hämta på skola och förskola lite tidigare, det ger lite mer familjetid. Men det finns så klart nackdelar med att arbeta hemma och det tror jag är viktigt att vi tar upp. För min egen del tänker jag, att jag blir mer stillasittande. Jag märker inte att tiden går.

Har du några tips för den som arbetar hemifrån?

– Att det är precis lika viktigt som alltid, att ta hand om sig. Att inte glömma det, när vardagen ser annorlunda ut. Att ta en kort promenad varje dag, öppna ett fönster eller ställa sig i dörren en stund.

– Men också att fortsätta fråga och höra av sig till kollegor – vi behöver varandra.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag har ett händelserikt år bakom mig och därför försöker jag nu hitta lite balans i tillvaron – promenader med familjen i skogen och lite gym på det, är en favorit. Sedan pratar jag och min äldsta om att lära oss japanska eller ryska, kanske det blir grejen 2021?