Campus och hållbarhet

Vidare administreras högskolans miljöledningssystem och rådgivning ges i frågor som rör hållbarhet.

Avdelningen ska leverera tjänster med hög kvalitet och vara en professionell
samarbetspartner inom våra tjänsteområden. Vi bistår med det stöd och de tjänster som efterfrågas av högskolans ledning, akademier och avdelningar.

Kontakt

E-post: campusservice@hb.se
Telefon: 033-435 40 00
Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1.