Ekonomi

  • Ekonomi
  • Upphandlings- och inköpssamordning
  • Arkiv och registratur

Personal

Chefer
Linda Sörensen - Ekonomichef
Marie Wilhelmsson - biträdande ekonomichef och stöd extern forskningsfinansiering

Ekonomer och ekonomiadministratörer
Louise Holmgren - A1: Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Verkstäder Teknik, Forskarskola Resursåtervinning, CHSB
Anita Granholm - A1: Institutionen för företagsekonomi och textilt management, SIIR, Verkstäder textil, Forskarskola Textil och mode, Institutionen för design, Institutionen för textilteknologi
Sanna Axelsson- A1 vissa projekt, Rektor och nämnderna
Vakant - A2
Susanne Flodin - A4 och VS
Alexander Widell - A3: Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Samira Motevaseli - A3: Institutionen för pedagogiskt arbete, Institutionen för informationsteknologi
Esther Axelsdottir Clausen- FoI, GIO, Science Park
Hanna Grunditz Svenson - FoI, Science Park
Jenny Eliasson Teesalu -redovisning
Annika Edvardsson - redovisning
Maria Herbertsson - redovisning
Ida Noring - e-handel och högskoleövergripande kostnader

Upphandlare
Anette Johanqvist
Florina Kurti

Arkiv och registratur
Eva Cavallin - Arkivarie
Monica Roxman - Registrator
Amanda Åberg - Registrator
Åsa Enmyren - Verksamhetsutvecklare