Ekonomi

  • Ekonomi
  • Upphandlings- och inköpssamordning
  • Arkiv och registratur

 

Ekonomichef

Linda Sörensen

Ekonomer och ekonomiadministratörer

Marie Wilhelmsson - biträdande ekonomichef

Louise Holmgren - A1: Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Verkstäder Teknik, Forskarskola Resursåtervinning, CHSB

Anita Granholm - A1: Institutionen för företagsekonomi och textilt management, SIIR, Verkstäder textil, Forskarskola Textil och mode, Institutionen för design, Institutionen för textilteknologi

Sanna Axelsson- A2, Rektor och nämnderna

Susanne Flodin - A4 och VS

Therese Sjöberg - A3: Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin - A3: Institutionen för pedagogiskt arbete, Institutionen för informationsteknologi

Esther Axelsdottir Clausen- GIO, Science Park

Hanna Grunditz Svenson - FoI, Science Park

Josefine Randenius - stöd extern forskningsfinansiering

Jenny Eliasson Teesalu -redovisning

Annika Edvardsson - redovisning

Maria Herbertsson - redovisning

Ida Noring - e-handel

Upphandlare

Anette Johanqvist

Florina Kurti

Arkivarie

Åsa Enmyren

Registrator

Pernilla Grahn

Camilla Palsén

Mia Hast