Kommunikation

Vi är specialister på:

 • intern kommunikation
 • extern kommunikation
 • eventkoordinering
 • forskningskommunikation
 • varumärkesarbete
 • studentrekrytering
 • webbutveckling
 • press/media/PR
 • språk
 • GDPR
 • alumni

Vår avdelning fungerar som en intern kommunikationsbyrå. Vi arbetar för att skapa ett samordnat arbetssätt med rätt kompetens för rätt uppdrag. 

Vi har tillgång till högskolans olika kanaler och väljer kanaler efter målgrupp och syfte.

Kommunikationschefen har ansvar för hanteringen av personuppgiftslagen (PUL) inom högskolan. Regler och styrdokument för kommunikation som exempelvis kommunikationspolicy, grafisk manual, språkpolicy och webbstrategi och regler finns här: hb.se/kommunikation 

Kontakt

Om du inte vet vem du ska kontakta så kan du skicka ditt ärende till kommunikation@hb.se

Kommunikationschef

Annie Andréasson specialområde: ledningsstöd, PR, varumärke

Biträdande kommunikationschef 

Jennifer Tydén specialområde: studentrekrytering, grafisk profil och upphandling av kommunikationstjänster.

Akademikommunikatörer 

Akademin för textil, teknik och ekonomi
Christoffer Wackenstam
Annika Engström – Textilhögskolan

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Kristina Axelsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Ulrika Emtervall

Akademin för polisiärt arbete
Jonas Sehlin 

Forskningskommunikatör

Lina Färm

Kommunikatörer

Annie Klasén specialområde: studentrekrytering
Karolina Ideböhn specialområde: STARK, samverkan, alumni 
Emilia Vermelin (föräldraledig)
Johanna Avadahl specialområde: ledningsstöd, internkommunikation, språkfrågor
Solveig Klug specialområde: journalistik, hållbar utveckling
Lisa Dohlnér Lundwall specialområde: Science Park Borås
Vasilios Bartziokas specialområde: Science Park Borås
Christian Naumanen specialområde: Science Park Borås

Pressansvarig

Marc Hermansson
Anna Kjellsson (föräldraledig)

Marknadskoordinator

Fredrik Karlsson specialområde: sökmotoroptimering, fokus på studentrekrytering, sociala medier

Webbspecialister

Ida Danell specialområde: systemförvaltare för högskolans webbplats, fotografering, Akademin för arbetsliv, vård och välfärds webb, Akademin för polisiärt arbetes webb 
Suss Wilén specialområde: fokus på forskningskommunikation, fotografering, illustration, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Akademin för textil, teknik och ekonomis webb 

Eventkoordinator

Emily Larsson specialområde: ceremonimästare

Mediaproducent

Erik Norving

Språkspecialist och kontakt för engelska språkfrågor

Eva Medin  specialområde: statistik

Handläggare 

Henrik Schmidt specialområde: GDPR