Termins- och periodindelning

Terminsindelning

Terminsindelningen fastställs av högskolans rektor och är samma för alla utbildningar vid akademin.

Periodsindelning

Periodindelningen skiljer sig åt enligt följande:

Sektionen för informationsteknologi

HT19
Terminstid: 2019-09-02 - 2020-01-19

Period 1 = 2019-09-02 - 2019-11-10
Period 2 = 2019-11-11 - 2020-01-19

VT20
Terminstid: 2020-01-20-2020-06-07

Period 3 = 2020-01-20 - 2020-03-29
Period 4 = 2020-03-30 - 2020-06-07

Omtentaveckor (vecka 34 och 35): 2020-08-17 - 2020-08-30

HT20
Terminstid: 2020-08-31 - 2021-01-17 

Period 1 = 2020-08-31 - 2020-11-08
Period 2 = 2020-11-09 - 2021-01-17

VT21
Terminstid: 2021-01-18 - 2021-06-06

Period 3 =  2021-01-18 - 2021-03-28
Period 4 = 2021-03-29 - 2021-06-06


Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

HT 19

Terminstid: 2019-09-02 – 2020-01-19

Omtentavecka (V34): 2019-08-19 – 2019-08-23

Period 1: 2019-09-02 – 2019-10-03 (V36-40)
Period 2: 2019-10-04 – 2019-11-03 (V40-44)
Period 3: 2019-11-04 – 2019-12-03 (V45-49)
Period 4: 2019-12-04 – 2019-12-20 (V49-03) samt 2020-01-07 – 2020-01-19

Omtentavecka januari (V1): 2020-01-02 – 2020-01-03 (OBS! Endast två dagar.)

VT20

Terminstid: 2020-01-20 - 2020-06-07

Omtentavecka (V1): 2020-01-02 - 2020-01-03 (OBS! Endast två dagar)

Period 1: 2020-01-20 - 2020-02-20 (V4-8)
Period 2: 2020-02-21 - 2020-03-25 (V8-13)
Period 3: 2020-03-26 - 2020-05-03 (V13-18)
Period 4: 2020-05-04 - 2020-06-07 (V19-23)

Omtentavecka augusti (V34): 2020-08-17 - 2020-08-21

(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!)

HT20

Terminstid: 2020-08-31 – 2021-01-17

Omtentavecka (V34): 2020-08-17 – 2020-08-21
(Deadline för inlämningsuppgifterläggs om möjligt i början av veckan)

Period 1: 2020-08-31 – 2020-09-30 (V36-40)
Period 2: 2020-10-01 – 2020-11-01 (V40-44)
Period 3: 2020-11-02 – 2020-12-01 (V45-49)
Period 4: 2020-12-02 – 2020-12-22 samt 2021-01-07 – 2021-01-17 (V49-02*) 
*) 2020-12-23 – 2021-01-06 undervisningsfritt/tid för inläsning

Omtentavecka januari (V1): 2021-01-04 – 2021-01-05(OBS! Endast två dagar.)

VT21

Terminstid: 2021-01-18 - 2021-06-06

Omtentavecka (V1): 2021-01-04 - 2021-01-05 (OBS! Endast två dagar)

Period 1: 2021-01-18 - 2021-02-18 (V3-7)
Period 2: 2021-02-19 - 2021-03-24 (V7-12)
Period 3: 2021-03-25 - 2021-04-29 (V12-17)
Period 4: 2021-04-30 - 2021-06-06 (V17-22)

Omtentavecka augusti (V33): 2021-08-16 - 2021-08-20
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan!) 

HT21

Terminstid: 2021-08-30 – 2022-01-16

Omtentavecka (V33): 2021-08-16 – 2021-08-20
(Deadline för inlämningsuppgifter läggs om möjligt i början av veckan)

Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29 (V35-39)
Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-31 (V39-43)
Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30 (V43-48)
Period 4: 2021-12-01 – 2021-12-22 samt 2022-01-07 – 2022-01-16 (V48-02*)
*) 2021-12-23 – 2022-01-06 undervisningsfritt/tid för inläsning

 Omtentavecka januari (V1): 2022-01-03 – 2022-01-04(OBS! Endast två dagar.)

 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Har ingen indelning i läsperioder utan följer den övergripande terminsindelningen.