Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vi har utbildningar på grund- och avancerad nivå och utbildar bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemvetare och webbredaktörer. Vi har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Forskningen vid akademin bedrivs inom områdena biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogiskt arbete samt handel och IT. 

Till nyhetsarkivet

Till kalendariet