Uppgradering av schema- och bokningsverktyget KronoX 21 november

På tisdag (21/11) med start kl 21:00 uppgraderas schema- och bokningsverktyget KronoX.
Beräknad nertid ca 10 minuter.

Den nya KronoX-klienten kommer som vanligt att nås från startmenyn
(startmeny - HB - Schema - KronoX) på din arbetsdator, eventuellt kan en omstart av datorn krävas.
Har du Mac eller en dator som saknar HB-meny behöver du själv ladda ner och installera den nya klienten via kronox.hb.se.