Flytt av P: till ny server 9 mars

Vi planerar att flytta P: till ny server i helgen, och det kommer att innebära avbrott eller störningar på åtkomst till P: och start av diverse administrativa applikation som finns på P:

Arbetet planeras vara klart senast under eftermiddagen på lördag om allt går som planerat.