Planerat systemunderhåll - ServiceDesk Plus 18 februari

På söndag den 18 februari kommer det ske en uppgradering av ärendehanteringssystemet ServiceDesk Plus, som därför kommer ha ett planerat driftsavbrott. Ärendehanteringssystemet kommer inte vara tillgängligt under tiden systemet uppgraderas.