Uppgradering av eduSign - 1 februari

2024-01-16 13:36

Onsdagen den 1 februari kommer en större uppgradering av eduSign att äga rum som får till följd att tjänsten är otillgänglig under hela dagen.