Föreläsning om klimatet, 25 mars

Klimatföreläsning den 28 september.

Föreläsningen tar upp: 
● Hur klimatet fungerar.
● Vad klimatförändringarna innebär.
● Hur vi påverkar och påverkas av klimatet.
● Vad vi gjort åt problemen hittills.
● Vad vi behöver göra.

Datum och tid: Måndag 25 mars 2024, kl. 11:30–12:30
Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Balder, sal D209 (entréplan) 

Föreläsare:

Birgitta Påhlsson, tidigare hållbarhetssamordnare/-strateg på Högskolan i Borås, håller en föreläsning tillsammans med Lotta Johansson, tidigare chef på Navet Science center är båda engagerade ideellt i föreningen Klimatomställning Borås.

Birgitta Påhlsson har under många år arbetat på högskolan som lärare och utbildningsansvarig, bedrivit forskningsstudier inom hållbar utveckling och haft uppdrag som hållbarhetssamordnare/-strateg. Miljö- och klimatengagemang sedan ungdomsåren.

Lotta Johansson har, utöver chef på Navet Science center, också haft miljö- och klimatfrågor som viktigaste fokusområdet sedan 90-talet, och arbetat som lärare i matematik, kemi och fysik samt med folkhälsoarbete.

Du kan förbeställa/köpa en smoothie gjord på ”rescue-fruit”. 
För att undvika engångsartiklar så tar du med ditt eget glas/kopp till restaurang Balder, där du betalar och hämtar smoothien före föreläsningen. Mejla beställning av smoothie senast fredag 22 mars till: 
miljoledningssystemet@hb.se