Samverkansinlärning, SI-PASS

Studentcentrum har beviljats rektors strategiska utvecklingsmedel för att kunna utveckla och implementera Samverkansinlärning, SI-PASS i några utvalda kurser vid Högskolan i Borås.

SI-PASS kommer att ges i följande kurser under höstterminen 2024:

 • Period 1
  • Makroekonomi
  • Matematik 1
  • Matematisk analys 1
 • Period 2
  • Mikroekonomi
  • Bibliotek i samhället
  • Humanbiologi

 

Jag kunde se att andelen VG ökade och de som hade G hade högre poäng än föregående år. Min uppfattning är att de börjar tidigare med övningar och att försöka lösa gamla tentamensfrågor.
//Kommentar från en lärare som testat SI i sin kurs.

Läs mer om SI