Introduction to student learning (3 credits)

Kursens huvudsyfte är att utveckla deltagarnas lärarroll genom ett reflekterande förhållningssätt till undervisning samt genom att utveckla undervisningsmetoder som främjar studenternas utveckling och lärande.

Kursen ger en introduktion till teorier kring studenters utveckling och lärande inom högre utbildning. Vidare ges tillfälle till analys och reflektion kring olika sätt att undervisa och stödja studenters lärande.

Kursen ges på engelska.

Anmälan

Du hittar mer information och anmälan på den engelska versionen av sidan. Välj "In English" i menyn ovan.

Kursdatum

Kursen ges på campus under våren 2024 kl. 09:00-12:00 under dessa datum:

  • 17 January
  • 31 January
  • 7 February
  • 21 February
  • 6 March
  • 20 March
  • 3 April
  • 24 April

För mer information om kursen kontakta reed.curtis@hb.se