Hur utbildar vi kritiska tänkare? Workshops om kritiskt förhållningssätt i undervisning

Tillfälle 1: 21 februari kl. 15-17
Tillfälle 2: 14 mars kl. 15-17
Tillfälle 3: 23 april kl. 15-17

Tillfälle 1 och 2  innefattar gruppdiskussioner och miniföreläsningar (högst 30 minuter) om begrepp, innebörder och olika praktiska implikationer av ett kritiskt förhållningssätt.

Mellan tillfälle 2 och 3 kommer ni att få pröva något inslag i den egna undervisningen och skriva korta reflektioner (cirka en sida) som vi sedan följer upp när vi ses.

Vi bjuder på fika vid varje tillfälle.

Om du har frågor, kontakta

Getahun Yacob Abraham, getahun_yacob.abraham@hb.se
Marita Cronqvist, marita.cronqvist@hb.se