Just Write!

Behöver du skriva något? Ibland hjälper det att avsätta lite tid, vistas i en miljö tillsammans med andra som skriver eller kunna diskutera din text med någon annan. 

Just Write! arrangeras av Academic Communications Eva Medin, språkspecialist på kommunikationsavdelningen, tillsammans med Doktorandkommittén.

Under Just Write! är högskolans språkspecialist oftast på plats för att coacha dig i skrivandet av akademiska texter på engelska (frivilligt såklart!). Språkgranskning av kortare texter t.ex. abstract erbjuds också under dessa tillfällen. Dessutom arrangeras även workshoppar/presentationer under vissa Just Write!-tillfällen med teman av intresse för forskare, eller som berör skrivande. Dessa aktiviteter ges av medarbetare från Grants and Innovation Office, Kommunikation, Biblioteket, m.m. 

Var: Kommunikationsavdelningens lokaler, D6 Balder
När: Drop-in kl. 09:00–16:00 (frivillig gemensam lunchpaus kl. 12:00–13:00) jämna tisdagar våren 2024:

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 6 februari
 • 20 februari
 • 5 mars
 • 19 mars
 • 2 april
 • 16 april
 • 30 april
 • 14 maj
 • 28 maj
 • 11 juni

Ingen föranmälan krävs och det bjuds på enklare fika. Välkommen till Just Write!