Forskning och innovation


Chef för Forskning och innovation: Anders Stenström


Science Park Borås

Science Park Borås är en samverkansarena med flera aktörer som Borås Stad, RISE Research Institutes of Sweden och Högskolan i Borås. Science Park Borås är ett paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och högskola kommer till nytta. Science Park Borås har en tydlig hållbarhetsprofil med fokus på hållbar design, hållbara material, hållbara affärsmodeller och hållbar stadsutveckling.

Här finns resurser inom forskning, prototypframtagning, infrastruktur samt affärs- och företagsutveckling. Våra verksamhetsområden är textil, samhällsutveckling och konsumtion. Här finns också varumärket Smart Textiles.

Chef för Science Park Borås: Erik Bresky

Science Park Borås webbsida 


Grants and Innovation Office

Avdelningen Grants and Innovation Office (GIO) ger specialiserat stöd åt högskolans forskare och projektledare inom följande verksamhetsområden:

  • Forskningsrådgivning
  • Innovationsrådgivning, nyttiggörande och samverkan
  • Avtalsjuridik

Chef för Grants and Innovation Office: Anita Brnic Kristo

Grants and Innovation Office