Rektors lednings- och kvalitetsråd

I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller:

  • Prorektor
  • Förvaltningschef
  • Akademichefer

Rektor leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.