Nämndråd

I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller:

  • Prorektor
  • Förvaltningschef
  • Nämndordföranden

Rektor leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.