Valnämnden

Inom högskolan finns en möjlighet för anställda att vara representerade i vissa beslutande organ, vilket borgar för ett stort inflytande på verksamheten. Dessa representanter för de anställda ska utses genom val och för att se till att valen genomförs i tid och att de sker i enlighet med gällande bestämmelser finns det en valnämnd på högskolan. Valnämnden styrs av högskolans valföreskrifter.

Ledamöter

Ulrika Bernlo, ordförande
Maria Kantvik