Rektors stab

Chef för Rektors stab: Katarina Ek

Rektors stab arbetar med professionellt ledningsstöd och bidrar till att verksamheten kan nå högskolans övergripande mål genom att skapa förutsättningar som underlättar och utvecklar processer som leder till ökad måluppfyllelse. Rektors stab utgör ett strategiskt, juridiskt och administrativt stöd till högskolans ledning. Staben har ansvar för verksamhetsstyrning, samordning och utredningsuppdrag på högskoleövergripande nivå. Inom Rektors stab finns högskolans centrala controllerfunktion placerad tillsammans med handläggarstöd. Det interna centrala förvaltningsjuridiska stödet finns också placerat inom staben.

I uppdraget ingår:

Verksamhetsstyrning

Samordning av högskoleövergripande frågor

Utredning och beredning

Förvaltningsjuridiskt stöd