Styrelsen vid Högskolan i Borås

Styrelsens ordförande utses av regeringen. Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot.

Ledamöter

 • Anna Nilsson-Ehle, ordförande
 • Mats Tinnsten, rektor
 • Zenita Cider
 • Ellen Dixdotter
 • Paul Frankenius
 • John Holmberg, vice ordförande
 • Johan Lassing
 • Cecilie Tenfjord-Toftby
 • Lars Westbratt

Företrädare för lärarna

 • Lena Hedén
 • Johanna Mellén
 • Håkan Svensson

Företrädare för de studerande

 • Matilda Johansson
 • Emma Nyström, kårordförande
 • Lova Olin

Fackliga representanter

 • Martin Behre, SACO
 • Sofia Lindström Sol, OFR

Sekreterare

Ulrika Bernlo
E-post: ulrika.bernlo@hb.se

Sammanträdestider 2024

 • 2024-02-14
 • 2024-04-11
 • 2024-06-12
 • 2024-10-02--03
 • 2024-12-06

Protokoll

Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.