Styrelsen vid Högskolan i Borås

Styrelsens ordförande utses av regeringen. Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot.

Ledamöter

Gunilla Herdenberg, ordförande
Mats Tinnsten, rektor
Zenita Cider
Anna Nilsson Ehle, vice ordförande
Paul Frankenius
John Holmberg
John Rune Nielsen
Claes Redberg
Hanne Smidt Södergård

Företrädare för lärarna

Emma Almingefeldt
Lena Hedén
Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Företrädare för de studerande

Ebba Britmer, kårordförande
Matilda Johansson
Lova Olin

Fackliga representanter

Magnus Sirhed, OFR
Martin Behre, SACO

Sekreterare

Ulrika Bernlo
E-post: ulrika.bernlo@hb.se

Sammanträdestider 2022

  • 2022-02-16
  • 2022-04-13
  • 2022-06-14
  • 2022-10-04--05
  • 2022-12-08

Protokoll

Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.