Ekonomi

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Verkstäder Teknik
Forskarskola Resursåtervinning
CHSB

Kontakta Louise Holmgren

Anita Granholm
Verkstäder textil
Forskarskola Textil och mode
Institutionen för design
Institutionen för textilteknologi

Kontakta Anita Granholm

Sanna Axelsson
Institutionen för företagsekonomi och textilt management
Digital Business Lab
Rektor och nämnderna

Kontakta Sanna Axelsson

Vakant (vid behov av stöd kontakta ekonomia2@hb.se)
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Susanne Flodin
Akademin för polisiärt arbete
Verksamhetsstöd

Kontakta Susanne Flodin

Vakant (vid behov av stöd kontakta ekonomia3@hb.se)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin
Institutionen för pedagogiskt arbete
Institutionen för Informationsteknologi

Kontakta Peter Thulin

Esther Axelsdottir Clausen
GIO
Forskning och Innovation
Science Park

Kontakta Esther Axelsdottir Clausen

Hanna Grunditz Svenson
Science Park

Kontakta Hanna Grunditz Svenson