Ekonomi

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Verkstäder Teknik
Forskarskola Resursåtervinning
CHSB

Anita Granholm
Verkstäder textil
Forskarskola Textil och mode
Institutionen för design
Institutionen för textilteknologi

Sanna Axelsson
Institutionen för företagsekonomi och textilt management
Digital Business Lab
Rektor och nämnderna

Esther Axelsdottir Clausen
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Alexander Widell
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Samira Motevaseli
Institutionen för pedagogiskt arbete
Institutionen för Informationsteknologi

Susanne Flodin
Akademin för polisiärt arbete
Verksamhetsstöd

Hanna Grunditz Svenson och Sara Danfelter
GIO
Forskning och Innovation
Science Park