Sekretessregler

Innan en handling lämnas ut av högskolan till någon ej anställd vid Högskolan i Borås (studenter vid högskolan räknas som ej anställd liksom även konsulter m.m.), måste det noga undersökas om det kan föreligga sekretess för uppgifter i handlingen. Nedan finns en redogörelse av några sekretessregler som kan vara tillämpliga, men observera att det inte är en uttömmande uppräkning.

Observera att dessa bestämmelser kan komma att förändras, varför man vid tillämpning av dem alltid måste kontrollera den gällande lydelsen av paragrafen (t.ex. genom databasen JUNO som går att nå via högskolans biblioteks databaser).

Examinationsuppgifter

Forskningssamverkan

Personuppgifter

Företagsuppgifter

Uppgift om studenter