Förvaltningschefs beslutsmöte

Vid beslutsmötet deltar förvaltningschef, föredragande samt en handläggare/sekreterare. Studentrepresentant har också rätt att närvara.

Ärenden som ska tas till förvaltningschefs beslut ska hanteras enligt särskilda rutiner. Dessa rutiner finns att läsa i högskolans handläggarhandbok - länk till handläggarhandboken och anmälan av ärenden.

Mötestider våren 2024:

 • 2024-01-10
 • 2024-01-17
 • 2024-01-24
 • 2024-01-31
 • 2024-02-07
 • 2024-02-14
 • 2024-02-21
 • 2024-02-28
 • 2024-03-06
 • 2024-03-13
 • 2024-03-20
 • 2024-03-27
 • 2024-04-03
 • 2024-04-10
 • 2024-04-17
 • 2024-04-24
 • Obs, inget beslutsmöte 2024-05-01
 • 2024-05-08
 • 2024-05-15
 • 2024-05-22
 • 2024-05-29
 • 2024-06-05
 • 2024-06-12
 • 2024-06-19