Anmälan av ärenden till rektors beslutsmöten

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i formuläret nedan. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. När anmälningsformuläret är inskickat får handläggaren en bekräftelse på att ärendet är mottaget, samt ett ärendenummer. Skicka in det färdiga beslutsförslaget genom att svara på bekräftelsemejlet. Om det färdiga beslutsförslaget innefattar fler än ett dokument (exempelvis beslutsförslag med en eller flera bilagor) ansvarar handläggaren för att foga samman dokumenten i en gemensam fil.

I handläggarhandboken finns information om datum för möten samt beredningsstrukturen. Länk till Handläggarhandboken.

Information om vem som är behörig beslutsfattare framgår i gällande organisations- och beslutsordningar. Gällande organisations- och beslutsordningar publiceras på Styrdokumentsidan under "Organisation och beslutsstruktur". Länk till Styrdokumentsidan

anmäl ärende till rektors beslutsmöte

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Samråd med skyddsombud har skett *
Risk - och konsekvensanalys är gjord *
Samråd med studentkår har skett *
Remiss i organisationen skett *
Facklig information eller förhandling skett *
Jämställdhetsfaktorer beaktats *