Flaggning

Om du har en anledning att flagga måste du själv beställa flaggning via formuläret nedan. Kommunikationschefen fattar beslut om flaggning. Kommunikation ser till att det finns information i kalendariet samt meddelar Securitas som ansvarar för att flaggan hissas och halas.

Vid disputationer hissas endast den svenska flaggan. 

Vid internationella besök kan flaggning ske med det besökande landets nationsflagga. Klicka här för en lista över vilka nationsflaggor som finns tillgängliga.

Tänk på att göra din beställning i god tid.

Beställning av flaggning

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Ange anledningen till varför högskolan ska flagga. *
Ange nedan vilken flagga du önskar. *