Riktlinjer för publikationsserier

1. Publikationsserien ska tillämpa extern eller intern peer review-granskning. Vetenskapliga tidskrifter bör ha en redaktionskommitté med externa ledamöter. Tydlig information om publikationsseriens syfte och bedömningskriterier, med riktlinjer för potentiella författare, bör finnas på Högskolan i Borås webbplats.

2. Publikationsserien ska tillgängliggöras i DiVA eller via annan open access-leverantör som godkänts av Högskolan i Borås senast 6 månader efter publicering.

3. Publikationsserien ska tillåta parallellpublicering om författaren tillhör annat lärosäte än Högskolan i Borås. Överlåtelse av upphovsrätt ska inte avkrävas författaren.