Rådgivning – från idé till effekt

Grants and Innovation Office (GIO) erbjuder forskare och forskargrupper stöd och rådgivning genom varje steg av forskningsprojektet – från den första projektidén genom hela projektets livscykel – med specialiserad kompetens inom forskningsfinansiering, avtalsjuridik och nyttiggörande av forskningsresultat.

Vårt fokus är att öka dina möjligheter att erhålla forskningsfinansiering, minimera de juridiska riskerna för projektets genomförande och säkerställa en bredare effekt av dina forskningsresultat för både dig som forskare och samhället.

Våra rådgivare erbjuder även information om olika former för nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat. Du kan även få rådgivning om inventering och hantering av kunskapstillgångar.

Våra avtalsjurister erbjuder dig goda råd om affärsjuridiska frågor och projektavtal.

Behöver du expertstöd från GIO? Välkommen att boka ett möte!

Kontaktuppgifter till Grants and Innovation Office

Vi bistår akademierna med specialiserat stöd inom följande områden:

Forskningsrådgivning

Forskningsrådgivarna erbjuder forskare och forskargrupper information om forskningsfinansiärer, finansieringsformer och behörighet att söka i olika program. Forskare och forskargrupper kan även få råd om utformning av projektansökan. Du kan också få råd om sammansättning av konsortier.

Forskningsrådgivarna bevakar löpande prioriterade forskningsfinansiärers utlysningar och arbetsprogram. Forskningsrådgivarna granskar särskilt nationella program för forskningsfinansiering och Horisont Europa (HEU).

Innovation och nyttiggörande

Innovationsrådgivaren erbjuder råd om former för nyttiggörande av din forskning och hantering av projektets forskningsresultat. Innovationsrådgivaren erbjuder även råd om metoder för inventering av intellektuella tillgångar och verktyg för validering av forskningsresultat.

Avtalsjuridik

Avtalsjuristerna erbjuder juridiskt stöd vid kontraktsförhandlingar och avtalsskrivningar med externa samarbetsorganisationer och forskningsfinansiärer, som rör forskning, samverkan och utbildning (inkl. Erasmus+ SP2). Avtalsjuristerna erbjuder även juridisk rådgivning om nyttiggörande av forskningsresultat och immaterialrättsliga frågor.

Avtalsjuristerna erbjuder även expertis om GDPR och etikrådgivning som relaterar till högskolans FoI-verksamhet.

Läs mer om juridiskt stöd.