Avtal

Den registrerade ska vara avtalspart

Den rättsliga grunden avtal gäller bara avtal där den registrerade är part eller avser att bli part. Det är alltså inte möjligt att stödja behandlingen av personuppgifter på ett avtal med någon annan än den registrerade.

Exempel på avtal

Exempel på avtal som det är möjligt att stödja behandling av personuppgifter på är anställningsavtal, till exempel för löneberäkning eller registrering av sjukfrånvaro. Ett annat exempel är så kallade modellavtal, det vill säga avtal där högskolan ges rätt att använda bilder eller filmer på en person, till exempel i högskolans marknadsföring.