Rättslig förpliktelse

Förpliktelsen ska vara tydlig

Den rättsliga förpliktelsen ska följa av lag eller annan författning, inklusive kollektivavtal, eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. Den rättsliga förpliktelsen ska också vara så tydlig att den registrerade kan förstå och förutse behandlingen av personuppgifter.

Exempel på rättsliga förpliktelser

Exempel på rättsliga förpliktelser finns i den så kallade Ladokförordningen (förordning [1993:1153] om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor). Där anges bland annat att:

  • Högskolan ska dokumentera vissa uppgifter om varje student (2 kap. 3 §),
  • för vilka ändamål uppgifter i studieregistret får användas (2 kap. 2 §), och
  • till vilka högskolan får lämna ut uppgifter ur studieregistret med stöd av förordningen (2 kap. 6 §).

Förordning [1993:1153] om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (länk)