Extra skyddsvärda personuppgifter

Personuppgifter som inte är känsliga kan ändå vara extra skyddsvärda. Med undantag av personnummer finns det inga särskilda regler för när extra skyddsvärda personuppgifter får behandlas. Det innebär att sådana uppgifter får behandlas med stöd av samma rättsliga grunder som ”vanliga” personuppgifter. Däremot måste de skyddas mer än andra personuppgifter.

Till skillnad från känsliga personuppgifter finns det ingen definition i lag av vilka uppgifter som är extra skyddsvärda. Exempel på personuppgifter som Integritetsskyddsmyndigheten anser vara extra skyddsvärda är:

  • Personnummer
  • Vissa uppgifter om lön
  • Skyddade personuppgifter
  • Sekretessbelagda uppgifter
  • Uppgifter om lagöverträdelser
  • Uppgifter om sociala förhållanden
  • Uppgifter som ligger nära den privata sfären
  • Beskrivningar och värderingar av personliga egenskaper