Regler

Högskolans beslutade regler för anställdas respektive studenters behandling av personuppgifter förtydligar och kompletterar dataskyddsförordningens bestämmelser. Reglerna för anställda riktar sig till samtliga medarbetare inklusive externa ledamöter, sakkunniga och andra utomstående personer som behandlar personuppgifter under högskolans ledning. Reglerna för studenter riktar sig till samtliga studenter vid högskolan.

Regler för anställdas behandling av personuppgifter (.pdf)

Regler för studenters behandling av personuppgifter (.pdf)