Utbildning

Grundutbildning i dataskyddsförordningen

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare på högskolan, och går igenom de grundläggande principer och regler i dataskyddsförordningen som gäller för alla medarbetares behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen för forskare

Utbildningen riktar sig till forskare vid högskolan, och går igenom behandling av personuppgifter för forskningsändamål.