Signatur

Se Microsofts guide för hur du skapar en e-postsignatur i Outlook. Microsofts guide för e-postsignatur

Kort version:

Förnamn Efternamn | Titel
Institution/avdelning | Högskolan i Borås
Allégatan 1 | 501 90 Borås 
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se 
______________________________________
Högskolan i Borås

Lång version (med profiltext):

Förnamn Efternamn | Titel
Institution/avdelning | Högskolan i Borås
Allégatan 1 | 501 90 Borås
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se
______________________________________
Vid Högskolan i Borås strävar vi efter att vara ett attraktivt lärosäte med hög kvalitet i all vår verksamhet. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Kort version – kombinationsanställning:

Förnamn Efternamn
Titel 1 | Titel 2
Institution/avdelning | Institution/avdelning
Allégatan 1 | 501 90 Borås
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se
______________________________________
Högskolan i Borås

Förslag

Texten är svart, storlek 10 punkter. Namnet är i fetstil. Det är valfritt om man vill använda kort version eller lång version. Det finns en version för kombinationsanställning.

Loggor

Nedan loggor ser stora ut på sidan men när du laddar ned dem och lägger in i din Outlook-signatur så kommer de att ha normal storlek.

Stående:

 

Liggande: