Affinity

Affinitypaketet består av tre programvaror: Photo, Designer och Publisher. Programvarorna finns till både PC och Mac och är utvärderingsversioner som går att använda i ett år efter installationen.

Guide till Affinity programvara

Guide till Affinity programvara

Affinity Photo för PC

Installationsfil Affinity Photo för PC
Licensnyckel Affinity Photo för PC

Affinity Designer för PC

Installationsfil Affinity Designer för PC
Licensnyckel Affinity Designer för PC

Affinity Publisher för PC

Installationsfil Affinity Publisher för PC
Licensnyckel Affinity Publisher för PC

Affinity Photo för Mac

Installationsfil Affinity Photo för Mac
Licensnyckel Affinity Photo för Mac

Affinity Designer för Mac

Installationsfil Affinity Designer för Mac
Licensnyckel Affinity Designer för Mac

Affinity Publisher för Mac

Installationsfil Affinity Publisher för Mac
Licensnyckel Affinity Publisher för Mac